Poskytované úkony

 

Úkony, ktoré poskytujeme sú zahrnuté v zákone č.448/228 Z.z. o sociálnych službách v prílohe č.4 a sú to:

Sebaobslužné úkony:

 • Hygiena – osobná hygiena, celkový kúpeľ,
 • Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu – porcovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití,
 • Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva – sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, účelná očista po toalete, sprievod z toalety, podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením, ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením /nasadenie a výmena plienky,/
 • Obliekanie a vyzliekanie – výber oblečenia, obliekanie, obúvanie, vyzúvanie,
 • Mobilita, motorika – sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

 Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 • Nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • Príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • Donáška jedla do domu,
 • Umytie riadu,
 • Bežné upratovanie v domácnosti,
 • Obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • Starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/,
 • Starostlivosť o lôžko,
 • Vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 • Ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti /napr. zabezpečenie úhrady platieb/.

Základné sociálne aktivity:

 • Sprievod – na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach
 • Predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Dohľad:

 • Potreba dohľadu v určitom čase