Cenník

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby:

Počas pracovných dní v časovom rozmedzí od 8.00 – 16.00 hod. priamo v domácom prostredí klienta.

Cenník                                                        

 

Cena za opatrovanie:

3,50 € - 5,00 €/1 hod.

Cena za donášku jedla do domu    

0,70 €/deň

 

Cena stravnej jednotky       

2,80 €/deň

 

 

Opatrovanie vykonávajú kvalifikované opatrovateľky, ktoré majú vzdelanie v oblasti zdravotnej, sociálnej alebo absolvovali opatrovateľský kurz podľa zákonom stanovených podmienok.