Znak Katolíckej jednoty Slovenska:

                                                                                        

 BOH - znázornený v strede Slnkom, Kríž – Ježiš, Holubica – Duch Svätý

Vypovedá o poslaní lásky a obety pre všetkých, o istote večnosti a odmeny.

 

        

    Humanitné cetrum zrušené od 1.9.2017!

            

 

 • Opatrovateľská služba pre seniorov odkázaných na pomoc inej osoby.
 • Vianočná večera pre bezdomovcov a osamelých - organizuje sa každoročne v spolupráci s mestom Trnava, pred akciou prebieha zbierka vianočného trvanlivého pečiva a ovocia na štedrovečerné stoly - za poskytnuté dary srdečne ďakujeme.                        
 • Sídlo Denného centra pre seniorov pri SSS a KJS,  
 

aktuálny program -nájdete - menu - denné centrum seniorov pri KJS - program podujatí

– organizovanie pútí, výletov, „Pochod zdravia“, duchovné obnovy, prednášky, posedenia pri káve,  karnevaly, plesy – podľa  aktuálneho programu

- jedáleň pre seniorov      

                    

 • Poskytujeme priestory na stretávanie sa záujmových klubov – členov hnutia Focolare, Neokatechumenát, Klub náhradných rodín, numizmatici, Stomici
 • Spolupracujeme s Trnavskou univerzitou – počas týždňa sú priestory prenajaté Právnickej fakulte pre študentov denného štúdia

Udržiavanie kontaktov so zahraničím:

 • Belgicko ACW /asociácia kresťanských pracovníkov/, v r. 1999 účasť na seminári o dobrovoľníckych organizáciách v Belgicku
 • január 1999 – seminár „Ženy ženám“ – príprava školiteľov pre mimovládne organizácie – cieľom bolo naučiť sa praktické zručnosti v oblasti komunikácie, verejného vystupovania, organizovania kampaní, prezentovania postojov, práca v skupine atď.
 • študenti z Kene – udržiavanie kontaktov
 • jún 2002 - účasť na „Malom európskom seminári“
 • nadácia RENOVABIS, SRN – založená v roku 1993 na pomoc ľuďom východnej a strednej Európy.
 • august 2004 - účasť na konferencii „Budujeme mosty“ /od srdca k srdcu/ WUCWO /Svetová únia katolíckych ženských organizácií) – diskusia a práca na projekte spolupráce v európskom priestore
 • september 2004 – účasť na celosvetovom zasadnutí UNUM OMNES (medzinárodné združenie katolíckych mužov) pod názvom „Muž v rodine“.
 • Účasť na zasadaní UNUM OMNES každoročne

Žiť nielen pre seba, ale aj pre iných - kto to pochopil našiel zmysel života.