Kontakty :

Katolícka jednota Slovenska, Oblastné centrum Trnava

Adresa:                         Novosadská 4, 917 01 Trnava

e- mail :                        kjstt@stonline.sk   

Bankové spojenie :       ČSOB Trnava             číslo účtu : 4008409319/7500   

Webstrástránka:          www.kjstrnava.sk

 

 

Riaditeľ KJS:    Mgr. Štefan Kopecký

Opatrovateľská služba - t.č. 0915772574

             

Fakturačné údaje:

Obchodné meno:      Katolícka jednota Slovenska, OC Trnava

Sídlo:                        Novosadská 4, 917 01 Trnava

IČO:                          00699349 071

IČ DPH:                    SK 2022118615

DIČ:                         2022118615