Plán činnosti Klubu seniorov

 DC pri SSS a KJS Trnava,  Novosadská ul. 4

v roku 2017/18.

 

V r. 2017/18 bude v DC pri KJS v Trnave pripravovaný nasledovný programu a to hlavne zameriame sa na tieto oblasti :

- kultúra

- kúpanie, relax a šport

- duchovné slovo

- turistika

- jednodňové a pobytové poznávacie zájazdy

- záujmová činnosť

- posedenia v klube a iné

 

V týchto rozhodujúcich oblastiach zodpovednosť za prípravu a realizáciu v r. 2017 majú rozdelenú členovia výboru takto:

 

Kultúra. Minimálne 4 x za rok organizovať návštevu divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí a zaisťovať kultúrne programy na významných celoklubových akciách.

Zodpovedný.: Irena Šustová

 

Kúpanie, relax a šport. Kúpanie bude organizované min. 1 x mesačne a to hlavne do Relax Centra v Trnave a tiež aj do bazénov s termálnou vodou a to v tuzemsku, alebo  v Maďarsku.

Budeme zaisťovať a organizovať účasť na športových podujatiach Mesta Trnavy.

Zodpovedný: Jozef Černý

 

Pobytovo-poznávacie-zájazdy na významné miesta.

Počas roka sa budú organizovať jedno, alebo viacdňové poznávacie  zájazdy na významné a zaujímavé miesta v tuzemsku alebo v zahraničí.

Zodpovedný: Jozef Blažek a Helena Reiterová

 

Duchovné slovo a púte  I naďsalej sa bude pokračovať v doterajšom úspešnom organizovaní Malej duchovnej obnovy so živým slovom kňaza. A tiež budú organizované mariánske púte. 

Zodpovedný: Ladislav Sloboda

 

Turistika .  Bude sa pokračovať v organizovaní pešej turistiky.

Zodpovedný: Jozef Blažek a Anton Szalo

 

 

Významné  celoklubové akcie z príležitosti :

- dňa matiek

- mesiaca úcty k starším

- fašiangov s tombolou

- ukončenia roka

- gulášpárty

- Výročná členská schôdza

Zodpovední: všetci členovia výboru

 

 

v Trnave, 6.3. 2017

 

 

 

                                                          Ing. Jozef  K r a m á r

                                                                   predseda DC