Program na mesiac marec 2019

  

02.03. Sobota             Fašiangové posedenie v klube.

                                    Začiatok o 14.00 hod.

04.03. Pondelok         Výborvá schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

10.03.Nedeľa              Koncert v DJP Trnava z príležitosti 10. výročia

                                     založenia ART MUSIC ORCHESTRA z Červeníka.

                                    Začiatok o 19.00 hod.

12.03. Utorok              Prehliadka zbierky keramiky J. Bernadiča z Cífera

                                     v Zs. múzeu Trnava.

                                     Zraz pred vchodom do múzea o 10.00 hod.

15.03. Piatok               Posedenie pri káve. Začiatok o 10.00 hod.

22.03. Piatok               Kúpanie v Relax Trnava. Začiatok o 9.00 hod.

22.03.Piatok                DJP Trnava - Žobrácka opera" v podaní Slovenského

                                     komorného orchestra z Martina. Začiatok o 19.00 hod.

29.03. Piatok               Malá duchodná obnova. Začiatok o 10.00 hod.

                                     Info k pripravovanému zájazdu do Arciopátstva v Ponnonhalme

                                    /Maďarsko/

01.04. Pondelok         Výborvá schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

10.04. Streda              Zájazd do Hlohovca - zámok, kláštor, planetárium a posedenie

                                    v reštaurácii Jašterka. Odchod autobusu o 9.00 hod.

26.04. Piatok               Malá duchovná obnova. Začiatok o 10.00 hod.

                                    + program na máj - jún 2019

                            

Poznámky:

- prihlasovanie na akcie, alebo ich zaplatenie bude možné iba v piatok

od 9.00 hod. do 10.00 hod. každý nepárny týždeň.

- bude sa robiť prieskum záujmu o zájazd do arciopátstva

v Pannonhalme /Maďarsko/. Prihlasovanie u p.Mihálikovej.

- je možné prihlasovať sa na jesenný septembrový zájazd do

Vysolých Tatier. Zapisuje Jozef Černý.