Program na mesiac december 2018

  

03.12.. Pondelok         Výborvá schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

07.12. Piatok               Posedenie pri káve a odber objednaného medu a

                                    oplátok. Začiatok o 10.00 hod.

13.12. Štvrtok             Návšteva čokoládovne a blízkeho nákupného strediska

                                     v Kitsse - Rakúsko a Vianočné trhy v centre Bratislavy.

                                    Predpokladaný príchod do TT podľa počasia a dohody.

                                     Odchod autobusu o 8.30 hod. od ŽS Trnava.

14.12. Piatok               Kúpanie v Relax Trnava. Začiatok o 9.00 hod.

20.12. Štvrtok             Posedenie pri varenom víne v klube a rozdávanie programu

                                    na mesiac január 2019. Začiatok o 10.00 hod.

29.12. Sobota              Silvestrovské posedenie a rozlúčka s rokom 2018.

                                     Začiatok o 14.00 hod.


Poznámky:

- Akcie: Posedenie pri káve a MDO, ktoré doteraz bývali vo štvrtok z organizačných

dôvodov budú od októbra 2018 bývať v piatok.

- Prieskum: Záujemci o 3 dňový zimný vlakový turistický zájazd do Vysokých Tatier

prihláste sa u p. Jozefa Černého. Ubytovanie v Dome Charity. Zájazd je plánovaný

ku koncu januára 2019

- seniori, ktorí by mali záujem pracovať a uchádzať sa o funkciu v budúcom výbore DC,

oznámte to niektorému členovi terajšieho výboru DC.