Program na mesiac január - február 2019

  

06.01. Nedeľa             Trojkráľový koncert orchestra ART MUSIC z Červeníka

                                    v DJP Trnava. Začiatok o 18.00 hod.

07.01. Pondelok         Výborvá schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

16.01.Streda                Sv. omša z príležitosti Nového roku 2019 a zahájenie roku

                                     klubovej Malej duchovnej obnovy v Kaplnke Arcibiskupského

                                    gymnázia v Trnave, Hollého ul. Začiatok o 10.00 hod.

18.01. Piatok               Kúpanie v Relax Trnava. Začiatok o 9.00 hod.

22.01. Utorok              Autobusový zájazd na výstavu "Zlatý vek Petrhofu" na

                                     Bratislavskom hrade. Odchod autobusu o 9.00 hod.

25.01. Piatok               Posedenie pri káve. Informácie k vlakovému zájazdu

                                   do Vysokých Tatier. Začiatok o 10.00 hod.

28.-30. 01.                  Trojdňový vlakový zájazd do Vysokých Tatier. Ubytovanie 

Pondelok - streda      v Dome charity Dolný Smokovec. Odchod rýchlika č.601

                                    o 6.44 hod. Zraz na železničnej stanici o 6.20 hod.

04.02.. Pondelok         Výborvá schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

08.02. Piatok               Kúpanie v Horných Salibách. Odchod autobusu o 9.30 hod.

15.02. Piatok               Malá duchodná obnova. Začiatok o 10.00 hod.

                                     + program na marec a apríl 2019.

23.02. Sobota              Výročná členská schôdza DC. Začiatok o 14.00 hod.

                            

                          FAŠIANGOVÉ ZÁBAVY PRE SENIOROV

03.02. Nedeľa           Fašiangová zábava seniorov Denných centier Trnavy v hoteli

                                  Holiday Inn Trnava, Hornopotočná ul. 5. Vstupenky a

                                  info: Mária Osvaldová

02.03. Sobota            Fašiangy v klube. Posedenie s priateľmi pri dobrom víne,

                                  občerstvenie a hudba do tanca a na počúvanie. Spestrením

                                  bude účasť masiek a bohatá tombola. Začiatok o 14.00 hod.


Poznámky:

- Akcie: Posedenie pri káve a MDO, ktoré doteraz bývali vo štvrtok z organizačných

dôvodov budú od októbra 2018 bývať v piatok.

- seniori, ktorí by mali záujem pracovať a uchádzať sa o funkciu v budúcom výbore DC,

oznámte to niektorému členovi terajšieho výboru DC.