Program na mesiac október 2019

 

04.10.Piatok           Posedenie pri káve. Začiatok o 10.00 hod.

07.10. Pondelok      Výborová schôdza. Začiatok o 9.00 hod.

11.10. Piatok           Zájazd do Trenčína na celoslovenskú prehliadku ručných prác

                               seniorov "Zlaté ruky" a návšteva Trenčianskych Teplíc.

                                Odchod autobusu o 9:00 hod.

18.10. Piatok           Posedenie pri káve a operatívna porada k príprave na Veľtrh

                                seniorov. Výbor + dobrovoľní členovia DC, ktorí sú ochotní

                                vypomôcť pri prezentácii nášho DC. Začiatok o 10.00 hod.

23.-24.10.                Veľtrh pre seniorov v Športovej hale na Rybníku v Trnave

Streda-Štvrtok

26.10. Sobota         Slávnostné posedenie v DC k "Október - mesiac úcty

                                k starším". Začiatok o 14.00 hod. + vydávanie programu

                               na november-december 2019.

29.10. Utorok          Zájazd na prehliadku voskových figurín v Bajzíkovom

                                /rodinnom mlyne/ v Závade pri Topoľčanoch + doplnkový

                               program v závislosti od počasia. Odchod autobusu o 9.00 hod.

31.10. Štvrtok        Sv. omša z príležitosti ukončenia Mesiaca úcty k starším v kaplnke

                               kláštora milosrdných sestier Sv. kríža Trnava - Tulipán, Ružová 4.

                               Začiatok o 9.00 hod.


Poznámky:                

1/ 10.10.2019 sa bude konať slávnostné oceňovanie jubilantov Denných centier Trnava.

Jubilanti dostanú na túto akciu osobné pozvánky.

2/ Mesto Trnava vydalo a ponúka v r.2019 množstvo benefitov pre seniorov mesta.

Leták o benefitoch /zľavách a výhodách/ je uvedený na nástenke.