Program na mesiac júl, august, september 2019

 

19.07. Piatok            Kúpanie v Relax Trnava. Začiatok o 9.00 hod.


23.08. Piatok            Kúpanie v Relax Trnava. Začiatok o 9.00 hod.


25.08. Nedeĺa           Púť do Marianky. Odchod autobusu od železničnej

                                 stanice o 9.00 hod. alebo vlakom do Rače /peší pútnici/

                                 Odchod vlaku o 6:55 hod.


02.09. Pondelok       Výborová schôdza. Začiatok o 9.00 hod.


04.09. Streda           Jednodňový zájazd na Moravu. Program zájazdu:

                                Kroměříž - prehliadka mesta, zámku a kvetnej záhrady

                                Buchlovice - prehliadka zámku a zámockého parku

                                Odchod z Trnavy o 7:00 hod.


13.09.Piatok            Posedenie pri káve. Info k zájazdu do Vysokých Tatier.

                                Začiatok o 10.00 hod.


16.-20.09.                Zájazd do Vysokých Tatier. Ubytovanie v dome Charity.

Pondelok-                 Dolný Smokovec. Odchod rýchlika č.601 o 6:44 hod.

Piatok                       Zraz účastníkov zájazdu o 6:20 hod


27.09. Piatok            Malá duchovná obnova. Začiatok o 10.00 hod.

                                 Vydávanie programu na október - november 2019


Poznámky:                 Informácie o turistike budú vyvesované na nástenke a na

                                 vstupných dverách do budovy Katolíckej jednoty

                                 /Novosadská ul.4/


Všetkým členom Denného centra pri SSS a KJS

Trnava želáme krásne, slnečné leto a príjemný

oddych.