Chceme sa poďakovať 

  • všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podávajú pomocnú ruku pri každoročne organizovanej Vianočnej večeri pre bezdomovcov a osamelých svojou nezištnou dobrovoľníckou prácou, vecnými a finančnými darmi,
  • všetkým, ktorí použité ale ešte využiteľné šatstvo prinášajú do nášho Humanitného strediska a pomáhajú tak sociálne slabším spoluobčanom,
  • všetkým, ktorí svoje 2% z dane poskytnú na pomoc iným,
  • všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom aj počas roka podporia naše aktivity či už finančne, vecne, dobrovoľníckou prácou, šírením nášho dobrého mena alebo podaním ruky ako uznanie našej práce.                                                                                                                                                                                                                             

                    Srdečná vďaka