Ako poskytnúť dar

 

Vecné dary priniesť do domu Katolíckej jednoty Slovenska, Novosadská č.4, Trnava /vedľa budovy polície/

 Finančné dary

- osobne na horeuvedenú adresu, kde Vám bude vystavený príjmový doklad

- na číslo účtu: 4008409319/7500    ČSOB Trnava

 

 Postup pri poukazovaní 2% z daní:

Ak ste zamestnanec požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.02. o vykonanie zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% /možnosť stiahnuť v rubrike tlačivá/. Odovzdajte ich do 30.04. na príslušný daňový úrad /podľa Vášho bydliska/.

Ak ste živnostník alebo právnická osoba vyplňte v daňovom priznaní časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby“ nasledujúcimi údajmi:

Obchodné meno: Katolícka jednota Slovenska, oblastne centrum Trnava

Sídlo: 917 01 Trnava, Novosadská 4

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00699349/071

Za Vašu podporu srdečne ďakujeme.