Milí priatelia,

 KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA, OBLASTNÉ CENTRUM TRNAVA sa uchádza  o 2 % z Vašich daní.

 Z našej činnosti :

  • opatrovateľská služba v domácnosti,
  • rozvoz obedov starším a chorým občanom,
  • vianočné posedenie pre osamelých a bezdomovcov
  •  

 

Časť z výsledkov za 25 rokov činnosti :

    opatrovateľská služba – poskytuje služby od roku 2003

  •  

Využitie prostriedkov získaných z 2% Vašich daní :

    vzdelávanie a tým zlepšenie pripravenosti pracovníkov opatrovateľskej služby na riešenie krízových situácií
  • rekonštrukcia budovy (bezbarierový prístup)

 

         Cieľovou skupinou našich služieb sú prevažne starší a sociálne odkázaní občania, ktorí nemajú možnosť podporiť nás 2% z dane z príjmu. Naše aktivity nie sú zaujímavé ani pre významných sponzorov či vplyvných manažérov. Napriek tomu veríme, že sa nám podarí osloviť aspoň zopár ekonomicky aktívnych ľudí, ktorým osudy iných nie sú ľahostajné.

         V mene všetkých starších, chorých a sociálne slabších občanov, ktorým sa snažíme pomôcť, Vám ďakujeme.

 

 

 Mgr. Štefan Kopecký                                        

 predseda OC KJS