Milí priatelia,

 KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA, OBLASTNÉ CENTRUM TRNAVA sa uchádza  o 2 % z Vašich daní.

 Z našej činnosti :

 • opatrovateľská služba v domácnosti,
 • jedáleň pre dôchodcov a rozvoz obedov starším a chorým občanom,
 • vianočné posedenie pre osamelých a bezdomovcov,
 • denné centrum pre seniorov – pravidelný vzdelávací a spoločenský program (300 členov)

 

 

Časť z výsledkov za 25 rokov činnosti :

 • vzdelávacie, duchovné a spoločenské akcie Klubu seniorov
 • opatrovateľská služba – poskytuje služby od roku 2003
 • spoločenské akcie (stretnutia rôznych hendikepovaných skupín, záujmových klubov, náboženských spoločenstiev)
 • ročne využije priestory domu KJS OC Trnava okolo 10 000 ľudí

 

Využitie prostriedkov získaných z 2% Vašich daní :

 • skvalitnenie priestorov a vybavenia klubu seniorov a jedálne pre dôchodcov,
 • vzdelávanie a tým zlepšenie pripravenosti pracovníkov opatrovateľskej služby na riešenie krízových situácií
 • rekonštrukcia budovy (bezbarierový prístup)

 

         Cieľovou skupinou našich služieb sú prevažne starší a sociálne odkázaní občania, ktorí nemajú možnosť podporiť nás 2% z dane z príjmu. Naše aktivity nie sú zaujímavé ani pre významných sponzorov či vplyvných manažérov. Napriek tomu veríme, že sa nám podarí osloviť aspoň zopár ekonomicky aktívnych ľudí, ktorým osudy iných nie sú ľahostajné.

         V mene všetkých starších, chorých a sociálne slabších občanov, ktorým sa snažíme pomôcť, Vám ďakujeme.

 

 

 Mgr. Štefan Kopecký                                         Bc. Jana Pekarová

 predseda OC KJS                                                vedúca opatrovateľskej služby