Archív článkov

Denné centrum

03.01.2015 00:00
Za člena denného centra pre seniorov pri KJS sa môže prihlásiť každý občan s trvalým pobytom na území mesta Trnava po dovŕšení dôchodkového veku,   každý štvrtok  v čase od 9.00 - 11.00 hod., členský ročný poplatok je 5,00 €. Všetci ste srdečne vítaní.